BALESTEEL

BALESTEEL

MENU

CÔNG TRÌNH

Các dự án và công trình tiêu biểu như:

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ BALESTEEL CO. LTD. www.balesteel.com
LIÊN HỆ BALESTEEL CO. LTD. www.balesteel.com

BALESTEEL CO. LTD.

ĐC: 18 Thanh Vinh 10 - Hoà Khánh Bắc- Liên Chiểu, Đà nẵng

Cửa hàng: 92 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ , Đà nẵng

Tel/Fax : +84236.3 715571

MST      : 0400622968

Mob      :  0905258225 - 0903554866

Email    :  balesteel@gmail.com

Website: http://balesteel.com